ISITMALI ÇANAK ANTEN

ÇanakPlus ısıtmalı çanak anten sistemi, sıcak hava devridaim sistemini de bir bütün olarak barındıran tek yekpare ısıtmalı uydu anteni sistemidir.

Isıtıcılı çanak anten ya da ısıtıcılı uydu anteni,

ısınan sistem üzerinde kar ve buz birikimi olanaksız hale gelmekte ve sinyal kalitesi düşmemektedir.

Diğer yandan mükemmel odaklama sağlayan mühendislik uygulaması sayesinde sinyal LNB’lere çok daha yoğun şekilde odaklanır. Bu sayede yağmurlu hava şartlarında da yüksek sinyal kalitesi elde edilmektedir.

Rijit yapısı sayesinde en sert rüzgarda bile deforme olmaması nedeniyle odaklaması süreklidir. sinyal aktarımında kalite sürekliliği sağlanır.

#canakplus #çanakplus #kar #yağmur